Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm) Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Masłyk
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Rojek
Osoba modyfikująca informację:
Marcelina Pałaszewska
do góry